Onze advocaten

Stephan Koonen

 

koonen@lentz-koonen.be
 

 

 

 

Vakgebieden


Schadevergoedings- en smartegeldrecht

 Persoonlijke schade

 Materiële schade

 Morele schade

 Herstelling van de schade

 

 


Verkeersrecht

Boetebrief

Rijverbod

Snelheidsovertreding

Verkeersongevallenregeling

 

 


Burgerlijk recht

 Huurrecht

 Contractenrecht

 Consumentenbeschermingsrecht

Personenrecht

Aansprakelijkheidsrecht

 

 


Verzekeringsrecht

Afkoopsom

Verplichtingen

Schadegeval

Schaderegeling

Verzekeringsbescherming

Verzekeringscontract

 

 


Strafrecht

Vertegenwoordiging voor de Politie- en Correctionele Rechtbanken in België

 

 


Inning van schuldvorderingen en incassorecht

Buitengerechtelijke en gerechtelijke inning

Consequente opvolging van schuldvorderingen

Incasso

Gedwongen tenuitvoerlegging

Nazicht en afwijzing van ongerechtvaardigde aanspraken

Tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in België

 

 

 

 

 

 

Waarom een advocaat raadplegen?

Bij alle handelingen in uw leven -ongeacht of het nu om de privésfeer of om de professionele sfeer gaat- hangt uw toekomst af van de beslissingen die u dagelijks moet nemen.

Uw keuze voor het ene of het andere alternatief kan gevolgen met zich meebrengen waaraan u niet gedacht had of die u zich niet eens kon inbeelden.

Alvorens dus een privé- of handelshuurcontract, een overeenkomst, enz… te ondertekenen, kortom alvorens beroepsmatig of op privévlak financiële verplichtingen aan te gaan, denk er dan aan om een vakman te raadplegen die u erbij kan helpen om uw vermogen niet te belasten of uzelf niet voor jarenlang te binden.

En indien u ondanks deze adviezen of ten gevolge van de onvoorspelbaarheid van het leven, toch nog betrokken zou raken in een rechtsgeschil, vergeet dan niet dat onze knowhow, onze competentie en onze vakkennis van de wetten en juridische valkuilen u naar een billijke oplossing toe kunnen leiden.

Ingeval van een procedure zetten we al onze krachten en competenties in om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Contact

 

 

 

Aachener Straße 70, B-4700 Eupen
Tel.: +32 87 74 49 87 / Fax: +32 87 74 49 13