Impressum


ADVOCATENKANTOOR LENTZ & KOONEN

Koonen-Lentz Anwaltskanzlei BV
BTW: BE 0632 868 679

Aachener Str. 70
B-4700 Eupen
TEL: +32 87 74 49 87
FAX: +32 87 74 49 13
info@lentz-koonen.be
www.lentz-koonen.be

 

NIET-AANSPRAKENLIJKHEIDSVERKLARING

Ondanks de uiterste zorgvuldigheid waarmee de website opgemaakt werd, kan het ADVOCATENKANTOOR LENTZ & KOONEN niet instaan voor de volledige correctheid van alle inhouden en documenten. Daarom wijst ADVOCATENKANTOOR LENTZ & KOONEN iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de website en de inhoud ervan af.

De informatie op de website is louter bedoeld als eerste leidraad voor de gebruikers. ADVOCATENKANTOOR LENTZ & KOONEN kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor ontbrekende informatie, onnauwkeurigheden of fouten.

Verder draagt ADVOCATENKANTOOR LENTZ & KOONEN geen enkele verantwoordelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door het gebruik van de website veroorzaakt zou worden (winstderving, verlies van cliënteel, enz…).

Verder kan ADVOCATENKANTOOR LENTZ & KOONEN -ondanks zorgvuldige controle- niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van gelinkte sites zijn uitsluitend de beheerders van die sites verantwoordelijk. De externe inhoud werd bij het plaatsen van de link gecontroleerd. Het kan echter niet uitgesloten worden dat de inhoud achteraf door de respectievelijke aanbieders ervan gewijzigd wordt.

De firma IMAGE PGMBH neemt bovendien geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor artikels, teksten en documenten die door klanten aangebracht worden. Voor de inhoud van de website is uitsluitend de klant zelf verantwoordelijk.

 

FOTOS

◦ De gebruikte foto’s/grafieken betreffen kosteloze en licentievrije foto’s van de website www.unsplash.com, www.pixabay.com, www.pexels.com, die gratis werden gebruikt en bewerkt in het kader van haar op dat ogenblik geldige licentieovereenkomst (stand: 31.07.2017).
◦ De gebruikte foto’s van de advocaten en van het kantoor betreffen foto’s van de fotograaf Elias Walpot Photographie PGmbH en ook van fotograaf David Hagemann.
◦    Overige getoonde foto’s: Copyright ADVOCATENKANTOOR LENTZ.

 

LINKS

Het is niet toegelaten om links te leggen naar de website van ADVOCATENKANTOOR LENTZ & KOONEN.

 

AUTEURSRECHT

De lay-out en vormgeving van het aanbod evenals de afzonderlijke elementen ervan, zoals logo’s, foto’s enz… zijn auteursrechtelijk beschermd.

Hetzelfde geldt voor de individuele redactionele bijdragen alsook voor de keuze en samenvoeging ervan. Er mag geen enkele wijziging in aangebracht worden.

Een openbaar gebruik van het aanbod mag enkel gebeuren met toestemming van de verantwoordelijke makers van de website.

 

WETGEVING

Deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving.