Vakgebieden

Vakgebieden

 

Schadevergoedings- en smartegeldrecht

 • Persoonlijke schade
 • Materiële schade
 • Morele schade
 • Herstelling van de schade

 

 

Burgerlijk recht

 • Huurrecht
 • Contractenrecht
 • Consumentenbeschermingsrecht
 • Personenrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht

 

Strafrecht

 • Vertegenwoordiging voor de Politie- en Correctionele Rechtbanken in België

 

Verkeersrecht

 • Boetebrief
 • Rijverbod
 • Snelheidsovertreding
 • Verkeersongevallenregeling

 

 

Verzekeringsrecht

 • Afkoopsom
 • Verplichtingen
 • Schadegeval
 • Schaderegeling
 • Verzekeringsbescherming
 • Verzekeringscontract

 

 

Inning van schuldvorderingen en incassorecht

 • Buitengerechtelijke en gerechtelijke inning
 • Consequente opvolging van schuldvorderingen
 • Incasso
 • Gedwongen tenuitvoerlegging
 • Nazicht en afwijzing van ongerechtvaardigde aanspraken
 • Tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in België

 

 

Handelsrecht

 • Contractenrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht

 

Bouwrecht